XII Małopolskie Warsztaty w Ratownictwie Medycznym

W dniach 3-4.03.2020 r. w Nowym Sączu odbyły się XII Małopolskie Warsztaty w Ratownictwie Medycznym, będące ważnym elementem doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, pełniących służbę w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego.


Dzięki wieloletniej współpracy i przychylności władz uczelni, strażacy skorzystali z możliwości przeprowadzenia ćwiczeń w Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Przeprowadzono ćwiczenia w zakresie zaawansowanej resuscytacji osób dorosłych i dzieci, ewakuacji ze zbiorników wodnych, jak i bardzo istotnego w obecnym czasie sprawdzenia umiejętności pracy w ubraniach ochronnych, stosowanych w działaniach, podczas których występują niebezpieczne czynniki biologiczne lub chemiczne. Wykonano analizę trudności, jakie może mieć ratownik przeprowadzający podstawowe badanie czynności życiowych. Potwierdzono również, że utrudnione jest zakładanie urządzeń zapewniających drożność dróg oddechowych osobom nieprzytomnym. Wstępne wnioski, które nasuwają się po warsztatach - są zgodne z wcześniejszymi przewidywaniami. Konieczne jest posiadanie dużych umiejętności praktycznych w przypadku pracy w tego rodzaju strojach. Mimo, że są one coraz wygodniejsze to jednak praca w nich jest utrudnieniem.

Fantomy - symulatory wysokiej jakości stają się standardem w szkoleniu nie tylko lekarzy lecz także pielęgniarek, ratowników medycznych a wkrótce także pozostałych grup ratowników. Wrażenia z ćwiczeń są niezapomniane.

Opracowanie: bryg. Jacek Nitecki

 

❮❮  Wróć do listy aktualności