Zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak nr 1/2019

Po 210 dniach nauki w: pracowniach dydaktycznych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie, zajęć praktycznych organizowanych w warunkach poligonowych i z wykorzystaniem obiektów użyteczności publicznej (m.in. Hali Lodowej Miejskiego Klubu Sportowego „CRACOVIA”), 90 dniach praktyki zawodowej, ukończeniu szkoleń: dla abonentów sieci radiowej UKF ochrony przeciwpożarowej; w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy, uzyskaniu pozytywnych ocen i niezbędnych zaliczeń - 06 września 2019 roku 25 słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak nr 1/2019 odebrało świadectwo ukończenia kształcenia w zawodzie strażak.


W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli:

  • st. kpt. Marek Chwała - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,
  • mł.bryg. Marcin Szewerniak - Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie,
  • mł.bryg. Rafał Czaja - Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego,
  • mł.bryg. Mariusz Grzesik - oficer wyznaczony do organizacji i nadzoru nad prawidłową realizacją szkolenia,

oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

  • kpt. Bogusław Szydło - p.o. Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP
    w Krakowie,
  • kpt. Piotr Cepuch – oficer wyznaczony do organizacji i nadzoru nad prawidłową realizacją szkolenia.

 

Wszystkim absolwentom gratulujemy osiągniętych wyników i zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu strażak. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnych etapach pożarniczej edukacji realizowanych w murach naszej Szkoły.

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności