Transfer wiedzy specjalistycznej poprzez organizację turnusu szkolno - treningowego dla kadry ukraińskiej straży pożarnej

Projekt pt. "Transfer wiedzy specjalistycznej poprzez organizację turnusu szkolno - treningowego dla kadry ukraińskiej straży pożarnej" jest realizowany przez KW PSP w Krakowie we współpracy z ZOW ZOSP RP w Krakowie.

Głównym celem projektu jest wsparcie integracji europejskiej w zakresie funkcjonowania służb pożarniczo – ratowniczych. Bezpośrednim następstwem realizacji projektu będzie wzrost poziomu bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego w obwodach: lwowskim, odeskim, iwano-frankowskim i chersońskim dzięki wzmocnieniu potencjału administracji rządowej na Ukrainie poprzez wsparcie reform i modernizacji straży pożarnej oraz podniesienie kompetencji zawodowych strażaków z w/w obwodów.

Projekt będzie polegał na organizacji 7 dniowego turnusu szkolno - treningowego dla 40 ukraińskich strażaków. W wyniku uczestnictwa w szkoleniu ukraińscy strażacy nabędą wiedzę oraz nowe umiejętności, co pozwoli im podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Następnie na zasadzie tzw. "dobrych praktyk" oraz "szkoleń kaskadowych" przekażą oni zdobyte informacje pozostałym ratownikom w macierzystych jednostkach, co wpłynie korzystnie na wzmocnienie ich potencjału ratowniczego.

Ponadto w ramach realizacji projektu KW PSP w Krakowie i ZOW ZOSP RP w Krakowie przekażą ukraińskim strażakom 8 szt. pomp szlamowych.
 
W dniu 25.02.2010 r. otrzymano informację o pozytywnej ocenie złożonego wniosku projektowego i przyznaniu dofinanswoania.

W marcu 2010 r. włączono do projektu czwartego partnera zagranicznego – Ministerstwo Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu chersońskiego.

We wrześniu 2010 r. podpisano umowę partnerską z czterema ukraińskimi partnerami projektu:
- Ministerstwem Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu lwowskiego,
- Ministerstwem Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu iwano -frankowskiego,
- Ministerstwem Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu odeskiego,
- Ministerstwem Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu chersońskiego.

W dniach 4 - 11 października 2010 r. przeprowadzono turnus szkoleniowy w ramach realizacji przedmiotowego Projektu oraz przekazano ukraińskim partnerom Projektu 8 pomp szlamowych.

w dniu 22 listopada 2010 r. złożono do Ministerstwa Spraw Zagranicznych sprawozdanie końcowe, a tym samym zakończono realizację projektu.

Zadaj Pytanie