Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe - etap II

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Проект співфінансований у рамках програми польського співробітництва у галузі розвитку Міністерства закордонних справ РП.

O projekcie

Dostrzegając obustronne korzyści płynące ze współpracy z Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych kierownictwo tut. Komendy podjęło działania w celu realizacji projektu pn. „Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe – etap II”. Tytułowe przedsięwzięcie jest finansowane ze środków programu Polska Pomoc Rozwojowa nadzorowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. W ramach przedmiotowej inicjatywy  realizowanej we współpracy z Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodach: iwanofrankiwskim, odeskim i chersońskim zaplanowano zorganizowanie cyklu szkoleń specjalistycznych dla ukraińskich strażaków w wybranych dziedzinach organizacji działań ratowniczo-gaśniczych.

Działania zrealizowane w 2018 r.

W 2018 r. przeprowadzono następujące działania:

 1. Wizyty studyjne w siedzibach wszystkich ukraińskich partnerów projektu w celu  przygotowania programów szkoleń adekwatnych do oczekiwań oraz możliwości operacyjnych strony ukraińskiej. Ponadto w trakcie wizyt przeprowadzono cykl prelekcji na temat funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na przykładzie woj. małopolskiego;
 2. Szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego dla 7 ukraińskich strażaków;
 3. Szkolenie z zakresu pożarów wewnętrznych dla 24 ukraińskich strażaków;
 4. Seminarium branżowe w zakresie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych dla przedstawicieli ukraińskich służb ratowniczych oraz administracji rządowej i samorządowej.

Działania zrealizowane w 2019 r.:

W 2019 r. przeprowadzono następujące dzialania:

 1. W odpowiedzi na na wniosek przedstawicieli Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w mieście Kijów podjęto decyzję o rozszerzeniu grupy partnerskiej.
 2. W dniach 21-25 maja 2019 r. zorganizowano wizytę studyjną w jednostkach Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w mieście Kijów w celu przeprowadzenia działań w zakresie ewaluacji ex-ante.
 3. W dniach 27 maja - 2 czerwca 2019 r. zorganizowano szkolenie dla łacznie 32 przedstawicieli wszystkich partnerów projektu w zakresie organizacji pracy sztabu podczas dużych zdarzeń oraz wykorzystania nowoczesnych technologii (m.in. wykorzystanie dronów, cyfrowych podkładów mapowych, wymiana informacji ze służbami współpracującymi itd.);
 4. W dniach 24-30 czerwca 2019 r. zorganizowano wizytę studyjną oraz spotkanie reprezentantów ukraińskich gromad z przedstawicielami wybranych jednostek samorządu terytorialnego woj. małopolskiego w celu nawiązania współpracy w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 5. W dniach 5-11 oraz 12-18 sierpnia 2019 r. zorganizowano moduły ćwiczebno-treningowe dla łącznie 32 przedstawicieli wszystkich partnerów projektu w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego 6-osobowa delegacja Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego wzięła udział w wizycie studyjnej w obwodzie chersońskim w Ukrainie. Jej celem było przeprowadzenie ewaluacji ex-post działań realizowanych w ramach projektu. W czasie pobytu polscy delegaci mieli okazję m.in. spotkać się z przedstawicielami ukraińskiej administracji rządowej, wziąć udział w ćwiczeniach praktycznych, a także w seminarium poświęconym realizacji projektu;
 6. W dniach 1-6 września 2019 r. 6-osobowa delegacja Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego wzięła udział w wizycie studyjnej w obwodzie chersońskim. Jej celem było przeprowadzenie ewaluacji ex-post działań zrealizowanych w ramach projektu.  czasie pobytu w regionie chersońskim polscy delegaci mieli okazję m.in. spotkać się z przedstawicielami ukraińskiej, administracji rządowej, wziąć udział w ćwiczeniach praktycznych, a także w seminarium poświęconym realizacji projektu oraz funckjonowania OSP na przykładzie woj. małopolskiego.
 7. W 7-11 września 2019 r. 6-osobowa delegacja Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego wzięła udział w wizycie studyjnej w obwodzie odeskim w Ukrainie. Jej celem było przeprowadzenie ewaluacji ex-post działań realizowanych w ramach projektu. W czasie pobytu w regionie odeskim polscy delegaci mieli okazję spotkać się m.in. z Konsulem Generalnym w Odessie p. Andrzejem Szmidtke,  z przedstawicielami kadry kierowniczo-dowódczej Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie odeskim, przedstawicielami ukraińskiej administracji samorządowej oraz wziąć udział w ćwiczeniach praktycznych dot. ewakuacji szkoły w miejscowości Avangard, a także w seminarium poświęconym realizacji projektu;
 8. W dniach 14-19 września 2019 r. 7-osobowa delegacja Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego wzięła udział w wizycie studyjnej w obwodzie iwanofrankiwskim w Ukrainie. Jej celem było przeprowadzenie ewaluacji ex-post działań realizowanych w ramach projektu. W czasie pobytu polscy delegaci mieli okazję spotkać się m.in. z  przedstawicielami ukraińskiej administracji rządowej i samorządowej, kadrą kierowniczo-dowódczą Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim, a także wziąć udział w seminarium poświęconym realizacji projektu oraz dokonać wizytacji ośrodka szkolenia.