Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe - etap III

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Проект співфінансований у рамках програми польського співробітництва у галузі розвитку Міністерства закордонних справ РП.

O projekcie

Dostrzegając obustronne korzyści płynące ze współpracy z Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych kierownictwo tut. Komendy podjęło działania kontynuujace i rozwijające poprzednie inicjatywy w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe – etap III”. Tytułowe przedsięwzięcie jest finansowane ze środków programu Polska Pomoc Rozwojowa nadzorowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Projekt realizowany we współpracy z Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodach: iwanofrankiwskim, odeskim, chersońskim oraz miecie Kijów polega na zorganizowanie cyklu szkoleń specjalistycznych dla ukraińskich strażaków w wybranych dziedzinach organizacji działań ratowniczo-gaśniczych.

Realizacja w 2019 r.:

  1. Wizyta studyjnaW dniach 24-28 października 2019 r.  8-osobowa delegacja Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego wzięła udział w wizycie studyjnej w Kijowie (Ukrainie). Jej celem było przeprowadzenie ewaluacji ex-ante działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pn. "Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe - etap III". W czasie pobytu w polscy delegaci mieli okazję spotkać się m.in. z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym w Kijowie p. Bartoszem Cichockim oraz przedstawicielami kadry kierowniczo-dowódczej Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w mieście Kijów, a także dokonać wizytacji ośrodka szkolenia. 
  2. Rozszerzenie grupy partnerskiej. W odpowiedzi na zgłoszenie przedstawicieli Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie tarnopolskim zdecydowano o dołączenia do projektu kolejnego partnera. Powyższe możliwe było ze względu na wygenerowanie oszczędności finansowych w toku realizacji projektu.
  3. Szkolenie w zakresie chemiczno-ekologicznym. W dniach 18-24 listopada 2019 r. zorganizowano szkolenie dla łącznie 35 przedstawicieli wszystkich partnerów projektu w zakresie wybranych aspektów ratownictwa chemiczno-ekologicznego z elementami CBRN-E. Dodatkowo w szkoleniu wziął udział przedstawiciel Zarządu Głównego Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie pełniący rolę koordynatora krajowego ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Ukrainie. Ponadto w ramach przedmiotowego szkolemnia przeprowadzono 1-dniowe zajęcia w zakresie doskonalenia techniki jazdy alarmowej na torze samochodowym wyposażonym w płytę poślizgową.