Kontakt

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106


Bank Pekao S.A. o/Kraków
Nr konta: 22 1240 4650 1111 0000 5151 8312


Numery Telefonów:
Księgowy PKZP Agnieszka Gaczoł - 47 835 91 46
Kasjer PKZP Aldona Adamczyk-Rydz - 47 835 91 44
Sekretarz PKZP Elżbieta Rybak - 12 616 83 50