Skład Zarządu

Skład Zarządu Pracowniczej Kasy ZapomogowoPożyczkowej przy KW PSP w Krakowie:

Przewodniczący – Barbara Markut
Z-ca Przewodniczącego – Arkadiusz Kielin
Z-ca Przewodniczącego – Jacek Hajduk
Sekretarz – Elżbieta Rybak
Z-ca Sekretarza – Aneta Lorens
Członek – Roman Ajchler
Członek – Mariusz Wierzbicki


Skład Komisji Rewizyjnej Pracowniczej KasyZapomogowo-Pożyczkowej przy KW PSP w Krakowie:

Przewodniczący – Wojciech Sękara
Sekretarz – Tarcholik-Kozera Aldona
Członek – Mariusz Bałazy


Obsługa księgowo-kasowa Pracowniczej KasyZapomogowo-Pożyczkowej przy KW PSP w Krakowie:

Księgowy PKZP – Agnieszka Gaczoł
Kasjer PKZP – Aldona Adamczyk-Rydz

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo - Pożyczkową.