Perspektywa finansowa 2007 - 2013

Widząc możliwości pozyskiwania w perspektywie finansowej 2007 -2013 środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu szeroko rozumianej działalności przeciwpożarowej, kierownictwo tutejszej KW PSP podejmuje szereg inicjatyw w tym zakresie.

W ramach tej perspektywy KW PSP w Krakowie zrealizowała następujące projekty:


1. "Bezpieczne Południe – rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej”. 

2. "Transfer wiedzy specjalistycznej poprzez organizację turnusu szkolno – treningowego dla kadry ukraińskiej straży pożarnej”. 

3. "Pompier i ogniomistrz - adaptacja francuskich wzorców szkoleniowych na potrzeby małopolskich jednostek pożarniczych". 

4. "Bezpieczna Małopolska – poprawa skuteczności działań małopolskich jednostek PSP poprzez zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego".

5. "Małopolska  inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w europejskich regionach".

6. "NOBEL - adaptacja innowacji szwedzkiego modelu kształcenia pożarniczego w małopolskich jednostkach straży pożarnych"

7. "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce"

8. "Safer together - best European practices in the field o training  which range fire protection" 

9. "Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap II"

10. "Prometeusz - ujarzmić ogień. Adaptacja cypryjskich wzorców szkoleniowych w zakresie pożarów wewnętrznych w małopolskich jednostkach straży pożarnych".