Perspektywa finansowa 2014 - 2020

Widząc możliwości pozyskiwania w perspektywie finansowej 2014 -2020 środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu szeroko rozumianej działalności przeciwpożarowej, kierownictwo tutejszej KW PSP podejmuje szereg inicjatyw w tym zakresie.

W ramach tej perspektywy KW PSP w Krakowie zrealizowała następujące projekty:

  1. „Na straży danych – cyfryzacja procesów realizowanych w jednostkach PSP woj. małopolskiego wraz z budową systemu bezpieczeństwa danych”.
  2. „Poprawa efektywności energetycznej w 5 obiektach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poprzez kompleksową modernizację, termomodernizację, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego”.
  3. Mobilne laboratoria CBRN-E dla Państwowej Straży Pożarnej.
  4. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny.