Kontakt

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP

ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków

(w Komendzie Miejskiej PSP)

tel. 12 616-83-44

tel. kom. 602 376 882

e-mail: emeryci@straz.krakow.pl

Konto składki członkowskie

Wanda Dela

Nr konta: 21 1240 4533 1111 0010 8994 5019