Akcja przekazania maseczek dla mieszkańców Gminy Bochnia

Powiat bocheński  – członkowie ochotniczych straży pożarnych zaangażowali się w akcję przekazania maseczek dla mieszkańców Gminy Bochnia.


W dniach 17, 18 i 19 kwietnia 2020 roku członkowie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bochnia – OSP Cerekiew i OSP Wola Nieszkowska, realizując działania pomocowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w ramach współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z samorządami lokalnymi, wzięli udział w akcji dostarczenia bezpłatnych bawełnianych maseczek ochronnych mieszkańcom w miejscowościach macierzystej gminy. Jest to dopiero początek akcji, gdyż maseczki trafią do każdego sołectwa i będą rozdawane nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom gminy.

 

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Matyasik

Zdjęcia: archiwum OSP Cerekiew

Akcja przekazania maseczek dla mieszkańców Gminy Bochnia.
Akcja przekazania maseczek dla mieszkańców Gminy Bochnia. 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności