Uwaga na tlenek węgla

W związku z odnotowaniem licznych przypadków występowania tlenku węgla strażacy apelują o zachowanie ostrożności. Jednocześnie przypominamy o akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” - ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

30 stycznia 2019 r. o godzinie 8.54 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło przy ul. Miśkowcówka w Rabce Zdroju. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że w budynku mieszkalnym znajduje się kobieta, z którą nie ma kontaktu. Na miejscu zdarzenia obecni byli sąsiedzi oraz rodzina kobiety znajdującej się wewnątrz budynku. Działania straży polegały na wyważeniu drzwi przy użyciu sprzętu burzącego i wprowadzeniu roty wyposażonej w aparaty ODO oraz detektor wielogazowy Tetra3, który w pomieszczeniu z poszkodowaną wskazał 200 ppm CO. Kobieta znajdowała się w pozycji leżącej na łóżku z zaburzeniami przytomności. W pomieszczeniu kuchni, gdzie przebywała poszkodowana, znajdował się piec na paliwo stałe. Działania strażaków polegały na przewietrzeniu budynku poprzez otwarcie drzwi i okien oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej poprzez tlenoterapie bierną oraz zabezpieczenie przed utratą ciepła do momentu przybycia ZRM. ZRM po przebadaniu kobiety podjął decyzję o hospitalizacji poszkodowanej. Po zakończonych działaniach medycznych budynek po raz kolejny sprawdzono - nie stwierdzono zagrożenia.

30 stycznia 2019 r. o godzinie 10.32 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło przy ul. Na Błonie 3C w Krakowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy otrzymali informacje od właścicielki mieszkania, iż czujka tlenku węgla w jej mieszkaniu weszła w stan alarmu. W momencie naszego przybycia nasz czujnik wskazał 302 ppm. Prowadząc dalsze rozpoznanie strażacy ustalili, że w całym pionie mieszkań nad tym, które było kontrolowane aż do pietra 10 - tego włącznie, aktywowały się czujki tlenku węgla. Rota wyposażona w aparaty powietrzne oraz detektor CO udała się na rozpoznanie. W międzyczasie kobieta zaczęła uskarżać się na silny ból głowy. Strażacy podali jej tlen i zadysponowali ZRM na miejsce zdarzenia. Z uwagi na nieobecność niektórych mieszkańców w opisywanym pionie, gdzie doszło do emisji, zadysponowano Policję. Rota dokonywała kolejnych pomiarów obecności tlenku węgla w mieszkaniach. W fazie pierwszej ewakuowano 6 osób na klatkę schodową z mieszkań, w których załączyły się czujniki CO. Równocześnie prowadzono przewietrzanie mieszkań oraz wyłączono piecyki gazowe. Następnie prowadząc rozpoznanie właściwe, rota udała się na piętro 10, gdzie kolejno idąc w dół pionu odnotowano m.in. następujące wartości pomiarowe: (150 ppm, 230 ppm, 85 ppm, 27 ppm, 10 ppm, 60 ppm, 50 ppm).

 

Z uwagi na duża skale emisji tlenku węgla na miejsce zadysponowano przedstawiciela nadzoru budowlanego oraz pogotowie gazowe. Równocześnie prowadzono pomiary obecności tlenku węgla w mieszkaniach sąsiednich pionu, w którym doszło do emisji. W mieszkaniach sąsiednich roty nie odnotowały emisji CO. Na miejsce przybył Inspektor Nadzoru Budowlanego. Miejsce działań przekazano protokolarnie przedstawicielowi administracji budynku.

30 stycznia 2019 r. o godzinie 21.53 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło przy Alei Kijowskiej 10 w Krakowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia udano się na rozpoznanie do mieszkania, w którym przebywała osoba zgłaszająca. Kobieta stwierdziła, iż brała kąpiel około 30 minut przed naszym przybyciem i czujnik tlenku węgla, który miała zainstalowany w łazience „wszedł” w stan alarmu. Miernik nie wskazał obecności CO. Ze względu na to, iż mogło dojść do tzw. ,,cofki" skontrolowano mieszkania sąsiednie w poziomie oraz mieszkania sąsiadujące w pionie. W mieszkaniu nad i pod osobą zgłaszającą stwierdzono tlenek węgła (wartość 14 ppm oraz 100 ppm). W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli w pozostałych mieszkaniach w tej klatce. Z przeprowadzonych pomiarów wynikło, iż jeszcze w 3 mieszkaniach wykryto obecność CO (43 ppm; 25 ppm; 60 ppm). Wszystkim osobom, w których mieszkaniu znajdował się tlenek węgla w czasie pracy piecyka gazowego, zakazano używania go do czasu sprawdzenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz zalecono kontrolę instalacji wentylacyjnej oraz kominowej. Podczas działań poinformowano mieszkańców o zagrożeniu związanym z tlenkiem węgla.

 

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP