OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

z siedzibą w Krakowie

30-134, ul. Zarzecze 106
 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:

bryg. Marcin Wolanin

oraz osobę zastępującą inspektora ochrony danych, którą jest:
Alicja Święch


Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:

daneosobowe@straz.krakow.pl