Komenda wojewódzka

Numery Telefonów i Adresy E-Mail Wydziałów Komendy Wojewódzkiej.

Przed wysłaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z poczty elektronicznej.

Dziennik Podawczy  tel. +48 47 835 90 07, 12 371 30 07,  e-mail: dziennikpodawczy@straz.krakow.pl

Wydział Operacyjny  tel. +48 47 835 90 20, 12 371 30 20,  e-mail: wr@straz.krakow.pl

Wydział Organizacji i Nadzoru, tel. +48 47 835 90 40, 12 371 30 40, wo@straz.krakow.pl

Wydział Kontrolno Rozpoznawczy,  tel. +48 47 835 90 80, 12 371 30 80, wz@straz.krakow.pl

Wydział Kadr, tel. +48 47 835 91 30, 12 371 31 30wk@straz.krakow.pl

Wydział Kwatermistrzowski, tel. +48 47 835 91 10, 12 371 31 10wt@straz.krakow.pl

Wydział Techniczny, tel. +48 47 835 91 20, 12 371 31 20wtt@straz.krakow.pl

Wydział Zamówień Publicznych, tel. +48 47 835 91 50, 12 371 31 50wzp@straz.krakow.pl

Wydział Informatyki i Łączności, tel. +48 47 835 91 00, 12 371 31 00wil@straz.krakow.pl

Wydział Finansów, tel. +48 47 835 91 40, 12 371 31 40wf@straz.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko Służb BHP, tel. +48 47 835 91 62, 12 371 31 62, bhp@straz.krakow.pl

Radca Prawny, tel. +48 47 835 91 64, 12 371 31 64, wrp@straz.krakow.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, tel. +48 47 835 91 67, 12 371 31 67, jmarcinkowski@straz.krakow.pl

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia, tel. +48 47 835 91 70, 12 371 31 70, osz@straz.krakow.pl

Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. Sebastian Woźniak, tel. +48 47 835 90 93, 12 371 30 93, kom. 661-953-406, swozniak@straz.krakow.pl