Ośrodek Szkolenia

Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie prowadzi działalność edukacyjną na potrzeby województwa małopolskiego.

Zakres działalności:

  • Szkolenia specjalistyczne i doskonalące
  • Nadzór nad realizacją doskonalenia zawodowego w KP(M) woj. małopolskiego
  • Szkolenia dla strażaków ratowników OSP zgodnie z przydzielonym zakresem działania
  • Szkolenia dla osób cywilnych wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz innych podmiotów należących do Krajowego Systemu Gaśniczego
  • Narady służbowe, szkoleniowe, konferencje i sympozja naukowe
  • Szkolenia na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności

W uzasadnionych przypadkach mogą być organizowane także inne rodzaje szkolenia. Ponadto ośrodek odpowiada za opracowanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby szkoleń organizowanych w województwie małopolskim jak również realizuje zadania wychowawcze głównie nadzorując przebieg społecznych akcji prewencyjnych

Strukturę ośrodka szkolenia tworzą trzy sekcje: nauczania, techniczna i prewencji społecznej oraz badań wydolnościowych i sportu, którymi kieruje Naczelnik Ośrodka Szkolenia.

Kontakt

ul. Obrońców Modlina 2, 30-733 Kraków
e-mail: wosz@straz.krakow.pl

Sekretariat
tel: 12 3713170, 47 8359170

Naczelnik Ośrodka Szkolenia
tel: 123 713 171

Sekcja Nauczania
tel: 123 713 173
Sekcja techniczna i prewencji społecznej
tel: 123 713 184
Sekcja badań wydolnościowych i sportu
tel: 123 713 176