KierownictwoMałopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Piotr Filipek

Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Piotr Słowiak

Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

mł. bryg. mgr inż. Przemysław Przęczek