Ćwiczenia z ratownictwa lodowego - powiat bocheński


W dniach 28-30 stycznia 2020r. w ramach doskonalenia zawodowego poszczególne zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Bochni przeprowadziły ćwiczenia  z zakresu ratownictwa lodowego na zbiorniku wodnym w Proszówkach. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności ratowniczych związanych z załamaniem się pokrywy lodu. Przećwiczono ewakuacje poszkodowanych z powierzchni lodu stosując różne techniki, miedzy innymi przy wykorzystaniu: deski ortopedycznej, drabiny nasadkowej, sań lodowych, koła ratunkowego, rzutki ratunkowej oraz techniki bezprzyrządowej. 
W ćwiczeniach dodatkowo brały udział jednostki OSP z terenu powiatu bocheńskiego miedzy innymi OSP: Drwinia, Bogucice, Proszówki. Podczas ćwiczeń omówiono zasady BHP oraz udzielania KPP osobom ewakuowanym z akwenów  w warunkach zimowych.

 

Opracowanie:  mł. kpt. Grzegorz Gac KP PSP w Bochni           

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni

 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności