Dekontaminacja pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu

13 sierpnia br. w godzinach popołudniowych 2 zastępy tut. Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej przeprowadziły dekontaminację wskazanych pomieszczeń w budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury 1 B.


13 sierpnia br. w godzinach popołudniowych, w ramach zawartego porozumienia, 2 zastępy tut. Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej przeprowadziły dekontaminację wskazanych pomieszczeń w budynku Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu przy ul. Żwirki i Wigury 1 B. Należy dodać, iż budynek ten został wytypowany w całym województwie małopolskim jako najlepiej spełniający kryteria sanitarne, pozwalające na przesłuchiwanie osób zarażonych koronawirusem. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie, za zgodą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP tut. straż pożarna w razie potrzeby udziela niezbędnego wsparcia w zakresie dekontaminacji pokoju przesłuchań i przynależnych pomieszczeń po zakończonych czynnościach. Taka potrzeba zaistniała po raz pierwszy od początku pandemii.

Działania straży pożarnej prowadzone były w ścisłej współpracy z przedstawicielami miejscowej prokuratury, po wcześniejszym przeprowadzeniu rozpoznania zagrożeń oraz potrzeb i możliwości użycia właściwego sprzętu. Strażacy działali w pełnym zabezpieczeniu w ubrania ochronne, stosując się do obowiązującego reżimu sanitarnego, używając fumigatora oraz ozonatora. Dodatkowo wszystkie wskazane pomieszczenia zostały zdezynfekowane przy użyciu odpowiednich środków alkoholowych oraz odkażających. Pozwoliło to niezwłocznie po zakończeniu przesłuchania przywrócić pełną funkcjonalność tych pomieszczeń.

W działaniach brało udział 7 strażaków.

 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności