Doskonalenie zawodowe w obszarze pożarów wewnętrznych

Od 17 do 19 sierpnia br. Komenda Powiatowa PSP w Miechowie przy wsparciu Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie zorganizowała zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego w obszarze gaszenia pożarów wewnętrznych dla trzech kolejnych zmian służbowych w JRG PSP w Miechowie.


W ramach zajęć odbyło się ćwiczenie sprawiania linii i podawania prądów gaśniczych, ćwiczenie w kontenerze pożarowym polegające na obserwacji rozwoju pożaru wewnętrznego i kontroli przepływów z podawaniem prądów gaśniczych i wykorzystaniem termowizji w warunkach pożarowych. W ćwiczeniu pokazano ponadto elementy wentylacji taktycznej oraz zademonstrowano wykorzystanie lancy gaśniczej.

Po zakończonych ćwiczeniach na terenie JRG w Miechowie przeprowadzono dodatkowe zajęcia praktyczne z wykorzystaniem akwarium Giselssona oraz omówiono zagrożenia i sposoby postępowania z butlami propan butan.

W celu utrzymania jakości i bezpieczeństwa realizowanych zajęć dydaktycznych na odpowiednim poziomie, w zajęciach uczestniczyli także instruktorzy z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych bryg. Jarosław Rospond Z-ca Naczelnika Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie oraz mł. bryg. Jakub Krzyżak Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Limanowej.


Opracował: bryg. Jarosław Rospond, st. kpt. Łukasz Krzywda
Autor zdjęć: st. kpt. Łukasz Krzywda

 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności