Działania PSP wspierające akcję ratunkową TOPR w Jaskini Wielka Śnieżna

W związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce w Jaskini Wielka Śnieżna w Tatrach, w dniu 18.08.2019 r. do działań niezwłocznie zadysponowana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „KRAKÓW 3” 


W związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce w Jaskini Wielka Śnieżna w Tatrach, w dniu 18.08.2019 r. o godzinie 600, wpłyną wniosek od Naczelnik TOPR do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem z prośbą o wsparcie działań ratowniczych siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej.

Z informacji otrzymanych od Naczelnika TOPR, działania prowadzone w jaskini przez TOPR związane są z udzieleniem pomocy w celu wydostania się na zewnątrz dwóm grotołazom, którzy w dniu 15.08.2019r. weszli do jaskini i z powodu zalania korytarza wodą zostali uwięzieni w  tzw. Przemkowych Partiach.

 Do działań niezwłocznie zadysponowana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „KRAKÓW 3” w sile 13 ratowników wysokościowych posiadających Kartę Taternika Jaskiniowego, uprawniających ich do działań ratowniczych w jaskiniach oraz dwie kamery wziernikowe wraz z obsługą znajdujących się na wyposażeniu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczych „Kraków 5” i Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Nowy Sącz”. 

Po przybyciu na miejsce pierwszej grupy tj. 5 ratowników, w dniu 18.08.2019 około godz. 900 ratownicy śmigłowcem zostali przetransportowani pod wejście do jaskini. Ich zadaniem po wejściu do jaskini polegały na transporcie sprzętu ratowniczego i sprzętu wykorzystywanego do budowy „biwaka” w jaskini. Po dotarciu do miejsca gdzie prowadzone były działania ratownicze, ratownicy wykonywali czynności pomocnicze przy zorganizowaniu „biwaka” oraz wykonywali działania związane z usuwaniem resztek skał, powstałych po działaniach pirotechnicznych. Pierwszych trzech ratowników wyszło z jaskini około godz. 600 natomiast pozostała dwójka z jaskini wyszła około godziny 1100 w dniu 19.08.2019 r.

Druga grupa 6 ratowników została wprowadzona do działań o godz.1830 w dniu 19.08.2019r. i zadnia jakie zostały im przypisane przez kierującego akcją ratowniczą z ramienia TOPR polegały na pomocy w transporcie sprzętu w rejon poszukiwań, głównie sprzęt do wentylacji jaskini, który został zorganizowany przez TOPR.

Dwóch ratowników zakończyło działania i wyszło z jaskini 20.08.2019 r. około godz. 600 natomiast pozostała czwórka zakończyła działania i opuściła jaskinie około  godz. 1100.

Prośba o pomoc ze strony TOPR z pewnością była podyktowana wieloletnią naszą współpracą, polegającą na organizacji wspólnych ćwiczeń oraz udziale w obozach szkoleniowych organizowanych przez TOPR.

 

Opracował: kpt. Bogusław Szydło – KW PSP w Krakowie

 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności