Letni obóz harcerski w Stryszowie-Zalesiu pod specjalnym nadzorem strażaków Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach.

Strażacy KP PSP w Wadowicach objęli specjalnym nadzorem uczestników letniego wypoczynku pod namiotami w Harcerskiej Bazie Obozowej w Stryszowie-Zalesiu.


Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wydane po podpisaniu w czerwcu 2019 roku „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” zawartych pomiędzy Komendantem Głównym PSP, Komendantem Głównym Policji, Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych oraz przedstawicielami licznych organizacji harcerskich, strażacy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach przeprowadzili cykl czynności służbowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom letniego obozu harcerskiego pod namiotami zorganizowanego w Stryszowie-Zalesiu.

Strażacy KP PSP w Wadowicach jeszcze przed rozpoczęciem wypoczynku dzieci i młodzieży skontrolowali teren i obiekty obozowiska pod kątem bezpieczeństwa uczestników wakacyjnego wypoczynku.

W dniach 4 i 6 lipca 2020 roku w ramach pierwszych wizyt w funkcjonującym już obozie sprawdzili m.in. sposoby wdrożenia w bazie obozowej zasad bezpieczeństwa, zweryfikowali warunki i organizację ewakuacji na terenie obozu, a także w ramach tzw. prewencji społecznej wygłosili prelekcję na temat bezpieczeństwa uczestników obozowej akcji letniej, zasad zachowania się na obszarach leśnych, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zapoznali uczestników I turnusu ze sposobami alarmowania i postępowania w razie zagrożeń. Dodatkowo strażacy PSP przeprowadzili szkolenie harcerskiej kadry instruktorskiej z zakresu łączności oraz alarmowania służb ratowniczych i porządkowych w przypadku wystąpienia zagrożenia a także z zakresu posługiwania się sprzętem łączności radiowej i zasad pracy w specjalnie uruchomionej krajowej sieci radiowej służącej do współpracy PSP z harcerzami.

Należy wspomnieć, że z uwagi na trwający okres epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 wszystkie wymienione przedsięwzięcia przeprowadzono z pełnym zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.


Warto dodać, że z chwilą rozpoczęcia następnych turnusów obozowych na terenie powiatu wadowickiego funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzą kolejne tego typu czynności.

 

Opracowanie: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)

Zdjęcia: mł. kpt. Jacek Kubera i mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)

 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności