Narada służbowa kadry kierowniczej PSP województwa małopolskiego

W dniu 22.09.2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego, której przewodniczył małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek.


W naradzie udział wzięli zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, komendanci miejscy/powiatowi PSP woj. małopolskiego oraz kierownicy komórek organizacyjnych KW PSP w Krakowie.

Na wstępie małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek powitał uczestników oraz przekazał istotne zagadnienia prezentowane podczas odprawy służbowej z komendantem głównym PSP. W dalszej części spotkania poruszono tematykę z zakresu działalności operacyjnej, kontrolno – rozpoznawczej, szkoleniowej, technicznej oraz kwatermistrzowskiej. Przekazano również informacje dotyczące teleinformatyki, organizacji i kontroli, zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych.

Zdjęcia: Archiwum KW PSP w Krakowie

 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności