Odprawa podsumowująca krajowe ćwiczenia ratownicze „KRAKÓW 2019”

W dniu 14 listopada 2019 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się odprawa podsumowująca krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „KRAKÓW 2019”.


Ćwiczenia odbyły się na terenie miasta Kraków oraz powiatu krakowskiego w dniach 2 – 4 października br. Głównym celem ćwiczeń była ocena stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych i o dużych rozmiarach, powstałych w obiektach przemysłowych, w transporcie oraz zdarzeń wymagających udziału grup specjalistycznych (działania: poszukiwawczo-ratownicze, wysokościowe, techniczne i chemiczne). W odprawie wzięli udział przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, członkowie zespołu rozjemców ćwiczeń (specjaliści branżowi z całego kraju), organizatorzy ćwiczeń, dowódcy pododdziałów biorących udział w ćwiczeniach a także przedstawiciele KW PSP w Krakowie oraz KP/M PSP woj. małopolskiego.

Odprawę rozpoczął Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek, podając syntetyczną informację dot. organizacji i przebiegu ćwiczeń. Następnie Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP przedstawił epizody pozorowanych zdarzeń o zróżnicowanej tematyce, które były realizowane podczas ćwiczeń:

  1. Ewakuacja osoby poszkodowanej, znajdującej się na galerii komina na wysokości około 120 metrów nad ziemią.
  2. Działania w sytuacji awaryjnego lądowania samolotu, którym podróżowało 5 osób z podejrzeniem choroby wysoce zakaźnej.
  3. Pożar substancji łatwopalnych na terenie zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
  4. Wyciek podczas awarii instalacji amoniakalnej.
  5. Wypadek grotołazów w Jaskini Racławickiej.
  6. Działania ratowniczo – gaśnicze oraz poszukiwawcze podczas wypadku samolotu Bombardier Q 400, którym podróżowało ponad 50 osób.
  7. Pożar dwóch zbiorników z paliwem lotniczym JET na terenie bazy paliw.
  8. Upadek z wysokości w kamieniołomie Zakrzówek w Krakowie.
  9. Zderzenie cysterny kolejowej przewożącej benzen z autocysterną przewożącą kwas siarkowy dymiący i samochodem dostawczym wiozącym materiał promieniotwórczy.
  10. Wypadek masowy, w którym brali udział podróżujący autobusem.

Powyższe epizody doskonale zobrazowały z jak szeroką gamą zdarzeń muszą zmierzyć się strażacy w codziennej służbie. W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 300 strażaków, w tym 48 zastępów oraz 133 strażaków z poza terenu woj. małopolskiego (z woj. śląskiego, opolskiego i łódzkiego). Dodatkowo zaangażowane były siły współdziałające: ArcelorMittal Poland, Zarządzanie Kryzysowe, Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Policja, Małopolski Państwowe Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowe Inspektor Sanitarny MSWiA, Zakład Medycyny Katastrof UJ, przedstawiciele Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice oraz lotniska w Pobiedniku Wielkim.

Główne problemy dotyczące organizacji i przebiegu ćwiczenia zawarte w „Ankietach oceny organizacji ćwiczeń” przedstawił główny rozjemca st. bryg. Daniel Wiącek z Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Uwagi mające charakter ogólny w poszczególnych zakresach przedstawione zostały przez kolejnych członków zespołu rozjemców. Uwagi szczegółowe, spostrzeżenia i wnioski zostały omówione i przedyskutowane w ramach utworzonych doraźnie grup warsztatowych. Owocem pracy w/w grup było sprecyzowanie szeregu wniosków i rekomendacji w przedmiotowych zakresach, które zostały wyartykułowane na zakończenie spotkania.

Ćwiczenia zostały ocenione bardzo wysoko przez zespół rozjemców Komendanta Głównego PSP a przedstawione uwagi będą stanowiły istotny element doskonalenia zawodowego.

Sporządził: mł.bryg. Szymon Jakubiec

 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności