Podpisanie porozumienia pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie oraz Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie oraz Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie.


Porozumienie podpisali: st. bryg. Marek Bębenek – małopolski komendant wojewódzki PSP oraz st. kpt. Marek Chwała – komendant szkoły aspirantów PSP
w Krakowie.

               Zawarcie porozumienia pozwoliło na uregulowanie zasad współpracy pomiędzy obiema jednostkami organizacyjnymi PSP w obszarze szeroko rozumianego kształcenia pożarniczego. Dotyczy ono m. in. wymiany kadry instruktorskiej oraz wykładowców do prowadzenia zajęć na różnych etapach kształcenia pożarniczego, a także w ramach szkoleń specjalistycznych, kursów i doskonalenia zawodowego.

               Dzięki jego zapisom możliwe jest również wzajemne użyczanie sprzętu i stanowisk ćwiczebnych będących w dyspozycji obu stron porozumienia, a w przypadku Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie dotyczy pośrednio również wszystkich Komend Miejskich/Powiatowych PSP z terenu woj. małopolskiego.

               Zapisy porozumienia umożliwiają również udział słuchaczy w zajęciach praktycznej nauki zawodu, a także realizację zadań służbowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komend Państwowej Straży Pożarnej różnego szczebla. Kadeci Szkoły Aspirantów PSP będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem m. in. Stanowisk Kierowania poszczególnych Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. małopolskiego, poznać pracę Oficera Operacyjnego SKKM PSP w Krakowie poprzez udział w inspekcjach gotowości operacyjnej czy też zgłębić tajniki dowodzenia na szczeblu taktycznym w przypadku udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

               Nie mniej ważnym aspektem porozumienia jest również umożliwienie pełnienia służb kadetom Szkoły jako obsada zmian służbowych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych na terenie województwa małopolskiego co pozwoli na poszerzenie przyszłym absolwentom szkoły wiedzy na temat służby w podziale bojowym w warunkach rzeczywistych, podobnie jak w przypadku podejmowania interwencji przez Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

 

Opracował:

st. kpt. Piotr Nowak – SA PSP w Krakowie

kpt. Bogusław Szydło – KW PSP w Krakowie

Zdjęcia: kpt. Bogusław Szydło – KW PSP w Krakowie

 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności