Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach za 2019 rok

14 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach odbyło się podsumowanie działalności za 2019 rok. W naradzie uczestniczył Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek oraz funkcjonariusze i pracownicy KP PSP w Proszowicach.

 


Podczas podsumowania pracownicy i funkcjonariusze poszczególnych komórek organizacyjnych omówili działalność tutejszej komendy. Przedstawiono m.in.: statystykę zdarzeń, specyfikację akcji ratowniczo- gaśniczych  oraz ćwiczeń w 2019 roku, działania prowadzone w zakresie operacyjnym, kontrolno- rozpoznawczym, kwatermistrzowskim, finansowym, organizacyjnym. Nakreślono cele i kierunki na 2020 rok.

Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Piotr Filipek w swoim wystąpieniu skierował podziękowania do strażaków i funkcjonariuszy za ich codzienną działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Przedstawił również działalność poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie za 2019 rok.

 

 

 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności