Przekazanie do jednostek OSP sprzętu do dezynfekcji

W dniu 25 czerwca 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której przekazano do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chrzanowskiego sprzęt do dezynfekcji.


Podczas zbiórki przekazano do jednostek OSP drugą partię specjalnych zestawów przeznaczonych do realizacji przez jednostki zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. Łącznie zestawy otrzymało 19 jednostek OSP z terenu powiatu.

Każdy z zestawów składa się z:

- opryskiwacza spalinowego,
- 5 kg koncentratu - środka wirusobójczego,
- 4 szt. kombinezonów ochronnych,
- 4 szt. półmasek ochronnych typu FFP2,
- 50 par nitrylowych rękawiczek ochronnych,
- 1 litra oleju silnikowego do opryskiwaczy,
- 4 szt. gogli ochronnych.
W uroczystości przekazania sprzętu udział wzięli Komendant Powiatowy PSP w Chrzanowie - mł. bryg. Andrzej Dybał, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP – st. kpt. Andrzej Dudziak, oficerowie z KP PSP w Chrzanowie.
Zakup współfinansowano w ramach projektu „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Medyczny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności