Roczna odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej


W dniu 17 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy w 2019 roku.

Narada składała się z dwóch części. W pierwszej udział wzięli funkcjonariusze pełniący służbę w systemie codziennym oraz zmianowym przy udziale Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka. Na drugą część oprócz ww. przybył V-ce Starosta Dąbrowski oraz burmistrzowie i wójtowie gmin lub ich przedstawiciele.  Otwarcia pierwszej części narady dokonał Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk, który w swoim wystąpieniu przekazał główne zadania realizowane przez KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej w 2019 roku oraz przedstawił cele i kierunki działania na kolejny rok.

W drogiej części narady szczegółowe informacje z działalności komendy przekazane zostały uczestnikom spotkania przez naczelników i kierowników poszczególnych pionów w formie prezentacji multimedialnej.

Prezentacje dotyczyły zagadnień organizacyjno – kadrowych, finansowych, operacyjno-szkoleniowych, prewencyjnych, kwatermistrzowsko – technicznych oraz funkcjonowania jednostki ratowniczo-gaśniczej. Przedstawiono również kierunki działań na rok bieżący.

Na spotkaniu oprócz Kierownictwa i funkcjonariuszy Komendy obecni byli:

Wicecetarosta dąbrowski - Krzysztof Bryk
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego - Marian Szajor
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej - Krzysztof Kaczmarski
Zastępca Burmistrza Szczucina - Tomasz Bełzowski
Wójt Gminy Mędrzechów - Krzysztof Korzec
Wójt Gminy Olesno - Witold Morawiec 
Wójt Gminy Bolesław - Kazimierz Olearczyk
Sekretarz Gminy Gręboszów - Zdzisław Kogut
Sekretarz Gminy Radgoszcz - Marek Kopia
V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Stanisław Początek

Po zakończeniu prezentacji głos zabrali V-ce Starosta Dąbrowski – Krzysztof Bryk oraz V-ce Prezes ZOP ZOSP RP – Stanisław Początek, którzy w kilku zdaniach podziękowali za zaproszenie oraz dobrą współpracę w celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu.

Ważnym punktem narady było wystąpienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka, który podziękował wszystkim aktywnie działającym na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wspierają ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu. Na koniec swojego przemówienia Małopolski Komendant Wojewódzki przedstawił cele do realizacji w roku bieżącym, wśród których jako najważniejszy wymienił dokończenie budowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z magazynem przeciwpowodziowym.

Zdjęcia: KP PSP Dąbrowa Tarnowska

 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności