Strażacy ochotnicy z województwa małopolskiego dostaną nowe samochody ratowniczo-gaśnicze

26 czerwca 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie promes potwierdzających przyznanie dofinansowania na zakup wozów strażackich Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu województwa małopolskiego.


Zakupione zostaną 52 samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości ponad 40 milionów złotych.

            W uroczystości udział wzięli znamienici goście wśród których byli m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko, parlamentarzyści z terenu województwa małopolskiego, poseł na Sejm RP i prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce - Edward Siarka, wojewoda małopolski - Piotr Ćwik, wicewojewoda małopolski – Zbigniew Starzec, wicemarszałek województwa małopolskiego - Łukasz Smółka, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  Kazimierz Koprowski, małopolski komendant wojewódzki PSP – st. bryg. Piotr Filipek wraz z zastępcami – bryg. Piotrem Słowiakiem i st. kpt. Przemysławem Przęczkiem, przedstawiciele samorządu oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy otrzymali promesy.

            Przybyłych gości przywitał st. bryg. Piotr Filipek. Podczas swojego przemówienia małopolski komendant wojewódzki PSP podkreślił, że zarówno funkcjonariusze PSP jak i druhowie OSP stanowią jeden wspólny system, który musi codziennie zmagać się z różnego rodzaj zagrożeniami. O tym jak sprawny jest to system świadczą m.in. działania, które podejmowane były w związku z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły przed kilkoma dniami.  Jednocześnie st. bryg. Piotr Filipek podziękował wszystkim tym, dzięki którym możliwy był montaż środków finansowych na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

            Następnie uroczyście przekazano promesy potwierdzające przyznanie dofinansowania na zakup wozów strażackich.

            Kolejno głos zabrali zaproszeni goście. W swoich przemówieniach wszyscy zgodnie podkreślali, że przekazane środki finansowe to bardzo dobra inwestycja w bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Małopolski, jaki i wszystkich tych, którzy odwiedzają nasze województwo.

 

            Druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych pełnią ważną rolę w systemie ratowniczym w Polsce, który jest unikalny na skalę światową. Ochotnicze Straże Pożarne to nasze bogactwo. Służba strażaków ochotników ma wielkie znaczenie dla budowy systemu bezpieczeństwa Polski.

            Aby druhowie mogli działać sprawnie i skutecznie nie wystarczą same chęci i zapał do działań. Dlatego też rokrocznie do małopolskich strażaków OSP trafiają nowoczesne samochody bojowe, dzięki którym mogą służyć bliźniemu w potrzebie w myśl słów „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, które są głównym mottem i stanowią najważniejszy cel działania każdego druha pełniącego służbę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej.

            Nowe wozy bojowe to m.in. wyraz wsparcia a zarazem uznania dla wszystkich strażaków ochotników. Ich służba i poświecenie są niezwykle potrzebne, o czym możemy się wszyscy przekonać na co dzień, a czego mogliśmy doświadczyć w ostatnich dniach podczas działań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu.

 

            W Małopolsce jest 1360 jednostek OSP (w tym 412 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym) zrzeszających ponad 70 000 druhów.

 

OSP w całej Polsce otrzymają ponad 500 nowych wozów strażackich

 

            Dzięki ponad 500 nowym pojazdom strażacy ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców swoich miejscowości. Zakupione wozy strażackie trafią zarówno do jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak i poza nim.

            Wartość jednego samochodu to około 760 tys. zł. Łączna dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce do całości zakupów to blisko 18 mln zł, a 40 mln zł pochodzi ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które wynoszą w sumie blisko 53 mln zł. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.

 

            Nowe wozy trafią łącznie do ponad 500 jednostek OSP w całej Polsce. Najwięcej wozów otrzymają województwa: mazowieckie (68 wozów), wielkopolskie (59 wozów) oraz małopolskie (52 wozy).

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: Alicja Święch, KW PSP Kraków.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności