Szkolenie jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego dot. koronawirusa COVID-19

W dniach 18,20,26 i 27 marca 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyły się wideokonferencje z druhami z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego.


Tematem odpraw szkoleniowych, zorganizowanych w sposób zdalny była obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-CoV-2. Przedstawiono również sposoby zabezpieczenia ratowników, a także ewentualny zakres prowadzenia działań ratowniczych.

W wideokonferencji uczestniczyli:

 • Komendant Powiatowy PSP w Bochni – mł. bryg. Robert Cieśla,
 • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni – bryg. Piotr Gadowski,
 • Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych – mł. bryg. Paweł Matyasik,
 • Naczelnicy i dowódcy szczebla interwencyjnego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Podczas odprawy omówiono mi.in.:

 • zasady postepowania oraz instrukcję pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną,
 • procedurę GIS MSWiA dot. postępowania w stosunku do osoby podejrzanej
  o Covid-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem,
 • procedurę postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm Covid-19 (wytyczne dla jednostek OSP z ksrg),
 • zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi oraz środki ochrony indywidualnej ratownika,
 • zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV2,
 • zasady prowadzenia dezynfekcji przygotowane przez SGR CHEM-EKO „Warszawa 6”,
 • zasady oraz rejon prowadzenia działań informacyjnych przez jednostki OSP, zachęcających mieszkańców oraz innych osób przebywających na terenie gminy do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 a w szczególności do pozostania w miejscu zamieszkania,
 • obowiązek zgłaszania wszelkich działań podejmowanych z wirusem SARS-CoV2 (wyjazdy, zakupy, akcje informacyjne, itp.).

Na zakończenie wideokonferencji przypomniano wszystkim druhom jednostek OSP o stosowaniu się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia dot. reżimu sanitarnego.

❮❮  Wróć do listy aktualności