Szkolenie jednostek OSP z terenu powiatu proszowickiego dot. koronawirusa SARS-CoV-2.

W dniu 30 marca 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach odbyła się wideokonferencja z druhami z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG z terenu powiatu proszowickiego. Tematem odprawy szkoleniowej, zorganizowanej w sposób zdalny była obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.


W dniu 30 marca 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach odbyła się wideokonferencja z druhami z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG z terenu powiatu proszowickiego. Tematem odprawy szkoleniowej, zorganizowanej w sposób zdalny była obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wideokonferencje prowadzili:

 1. Komendant Powiatowy - st. bryg. mgr inż. Chawiński Janusz
 2. Zastępca Komendanta Powiatowego - mł. bryg. mgr inż. Skowron Bogdan
 3. Naczelnik Wydziału ds. operacyjno – szkoleniowych mł. bryg. mgr inż. Pawłowski Michał
 4. Dowódca JRG - mł. bryg. mgr inż. Kwinta Zbigniew

W wideokonferencji zdalnej udział wzięło 29 osób

Podczas szkolenia omówiono mi.in.:

 • zasady postepowania oraz instrukcję pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną,
 • procedurę GIS MSWiA dot. postępowania w stosunku do osoby podejrzanej
  o Covid-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem,
 • procedurę postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm Covid-19 (wytyczne dla jednostek OSP z KSRG),
 • zasady prawidłowego i bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi oraz środki ochrony indywidualnej ratownika,
 • zasady funkcjonowania platformy szkoleniowej KP PSP Proszowice.
 • jednostki wytypowane do dostarczania żywności osobom w kwarantannie i do zabezpieczania operacyjnego powiatu na czas fumigacji obiektów i sprzętu KP PSP Proszowice.
 • obowiązek zgłaszania wszelkich działań podejmowanych z wirusem SARS-CoV2 (wyjazdy, zakupy, akcje informacyjne, itp.).
 • proponowane zmiany prawne dotyczące badań lekarskich i terminów ważności KPP.
 • przedstawiono wytypowane miejsce do kwarantanny dla strażaków z terenu powiatu proszowickiego.

Na zakończenie wideokonferencji udzielono odpowiedzi na zadanie pytania i przypomniano wszystkim druhom jednostek OSP o stosowaniu się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia dotyczące reżimu sanitarnego.

 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności