Szkolenie podstawowe OSP

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Oświęcimiu zakończyło się jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.


W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Oświęcimiu zakończyło się jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. W zajęciach, które realizowane były od 30 lipca do 28 sierpnia br. uczestniczyli druhowie jednostek OSP z terenu powiatu oświęcimskiego. Całe szkolenie podzielone zostało na bloki tematyczne, podczas których druhowie byli zapoznawani z wszystkimi zagadnieniami przedmiotowego kursu. Jednym z ważniejszych elementów był test w komorze dymowej przeprowadzony w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Andrychów i firmy Auto Złom Chełmek, udało się zorganizować zajęcia w terenie, które przybliżyły zagadnienia związane ze ścinką drzew oraz działania ratownicze z użyciem narzędzi hudraulicznych. Przećwiczono również techniki ratownicze wykorzystywane przy ewakuacji osób poszkodowanych w trakcie wypadków komunikacyjnych.  Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu podczas rzeczywistych akcji. Szkolenie z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego ukończyło 34 druhów.

 
 
 
 

❮❮  Wróć do listy aktualności