Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Проект співфінансований у рамках програми польського співробітництва у галузі розвитку Міністерства закордонних справ РП.

O projekcie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie we współpracy z Zarządami Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Iwawo-Frankowskim i w Obwodzie Chersońskim realizuje projekt pn. „Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Przedsięwzięcie polega na organizacji czterech, jednotygodniowych szkoleń specjalistycznych z zakresu:

- ratownictwa chemiczno-ekologicznego,

- ratownictwa medycznego

- zwalczania pożarów wewnętrznych,

- ratownictwa techniczno-drogowego.

Łącznie w latach 2016 – 2017 na terenie woj. małopolskiego zostanie przeszkolonych 80 strażaków z Ukrainy. Szkolenia te będą poprzedzone wizytą studyjną oficerów PSP w siedzibach oraz jednostkach ratowniczo-gaśniczych obu partnerów projektu. Dzięki temu możliwe będzie trafne zdiagnozowanie największych bolączek i braków w wyposażeniu ukraińskiej formacji ratowniczej. Ponadto wizyty te pozwolą na  opracowanie programów szkoleń adekwatnych do oczekiwań oraz możliwości organizacyjnych i operacyjnych strony ukraińskiej. Elementem uzupełniającym wyżej wymienionych szkoleń będzie przekazanie dla każdego uczestnika kompletnego wyposażenia z zakresu środków ochrony indywidualnej tj. ubrań specjalnych wraz obuwiem, hełmami i rękawicami. Ponadto strona ukraińska otrzyma sprzęt w postaci ratowniczych narzędzi hydraulicznych oraz kamer termowizyjnych, który pozwoli na usprawnienie interwencji podejmowanych przez strażaków z Chersonia i Iwano-Frankowska.

Kalendarium projektu

1) 04.03.2016 r. - złożenie wniosku aplikacyjnego.

2) 20.04.2016 r. - uzyskanie informacji o wybraniu projektu do realizacji i przyznaniu dofinansowaniu,

3) 5-8.09.2016 r. - przeprowadzenie wizyty studyjnej w Zarządzie Głównym Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Chersońskim.

4) 12-16.09.2016 r. - przeprowadzenie wizyty studyjnej w Zarządzie Głównym Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankowskim.

5) 2-9.10.2016 r. - przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

6) 21-28. 04.2017 r. - przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratowncitwa medycznego.

7) 3-10.06.2017 r. - przeprowadzenie szkolenia z zakresu pożarów wewnętrznych.

Zadaj pytanie

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.