Władze

Skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie.

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego:


Andrzej Kowalcze         - Prezes           

Antoni  Lenczowski       - Viceprezes

Jarosław Kurek             - Viceprezes        

Przemysław Pryk          - Sekretarz

Wanda Dela                 -  Skarbnik

Marek Czardyban         - Członek

Adam Rzemiński          -  Członek

 

Pozostali Członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego :

Irena Raczkowska-Nóżka  - Członek

Jerzy Górszczyk               - Członek

Winicjusz Jarczyk             - Członek

Marian Gacek                   - Członek

Jerzy Świerz                    - Członek

Adam Cebula                   - Członek

Kazimierz Gurdek             - Członek

Zbigniew Krzemień           - Członek

Jerzy Zach                       - Członek

Stanisław Łatka                - Członek  

     

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego.

Florian Przybycień  -  Przewodniczący

Mirosław Pogoń      -  Viceprzewodniczący

Józef Gacek           -  Sekretarz